Lujittamisen velanhoito

(6)Unionilla on pitkäaikaista kokemusta konkreettisista toimista ja eri rahoituslähteistä, jotka mahdollistavat erityistuen antamisen kansallisille hallintoviranomaisille tai m 3. AKT-valtioiden yhteisten mahdollisuuksien edistämiseksi ja parantamiseksi yhteisö antaa näille valtioille tehokasta tukea, joka mahdollistaa alueellisen taloudellisen yhdentymisen sekä 158 ja 159 artiklassa tarkoitetun toiminnallisen ja erityisalan yhteistyön lujittamisen. 4. <Procedure>Ehdotus asetukseksi</Procedure> <ReferenceNo>(COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))</ReferenceNo> _____

www.europarl.europa.eu